MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij Centercon hoog op de agenda

Centercon is een belangrijke schakel in het verbeteren van duurzaamheid; diverse partijen benutten Centercon's producten en diensten voor het realiseren van projecten. Wij nemen deze positie zeer serieus en verbeteren onze interne en externe duurzaamheid continu. De interne duurzaamheid heeft vooral betrekking op onze huisvesting en bedrijfsprocessen. Extern maken wij installateurs, adviseurs en eindgebruikers bewust van duurzame oplossingen en alternatieven op het gebied van koudetechniek en klimaattechniek.

Centercon is onlangs actief lid geworden van Stichting Nederland CO2 neutraal. Deze stichting stimuleert en ondersteunt bedrijven bij klimaat neutraal ondernemen: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu. Centercon hoopt hiermee haar kennis over CO2-reductiemogelijkheden te vergroten. 

Reducering van de carbon footprint | CO2-prestatieladder

Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door menselijke activiteit, zoals het gebruik van fossiele brandstoffen in het transport, de productie van elektriciteit, verwarming, enzovoorts. Het reduceren van de carbon footprint is een belangrijk aspect van Centercon's interne en externe duurzaamheid. Door onze carbon footprint regelmatig te meten hebben wij inzicht in het effect van onze activiteiten met betrekking tot de CO2-problematiek.

Omschrijving  
CO2 prestatieladder certificaat Certificaat 2021 - 2024
Invalshoek A: Inzicht (3A.1 en 3B.1)

COemissie-inventaris per half jaar
​CO2 emissie-inventaris 2022
COemissie-inventaris 2021
CO2 emissie-inventaris 2020
CO2 emissie-inventaris 2019
CO2 emissie-inventaris 2018

Invalshoek B: Reductie (3B.2) Energie managementplan 2022
Invalshoek C: Transparantie (3C.1 en 3C.2) Communicatieplan 2022
Invalshoek D: Participatie (3D.1) Overzicht initiatieven en particpaties
Lean and Green Personal Mobility Award uitreiking 2015
MVO beleidsverklaring Beleidsverklaring
MVO medewerkers en bedrijf Betrokkenheid
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) SKAO pagina Centercon