MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij Centercon hoog op de agenda.

Centercon is een belangrijke schakel in het verbeteren van duurzaamheid; diverse partijen benutten Centercon's producten en diensten voor het realiseren van projecten. Wij nemen deze positie zeer serieus en verbeteren onze interne en externe duurzaamheid continu. De interne duurzaamheid heeft vooral betrekking op onze huisvesting en bedrijfsprocessen. Extern maken wij installateurs, adviseurs en eindgebruikers bewust van duurzame oplossingen en alternatieven op het gebied van koudetechniek en klimaattechniek.

Reducering van de carbon footprint | CO2-prestatieladder

Carbon footprint is een maat voor de uittoot van CO2 door menselijke activiteit, zoals het gebruik van fossiele brandstoffen in het transport, de productie van elektriciteit, verwarming, enzovoorts. Het reduceren van de carbon footprint is een belangrijk aspect van Centercon's interne en externe duurzaamheid. Door onze carbon footprint regelmatig te meten hebben wij inzicht in het effect van onze activiteiten met betrekking tot de CO2-problematiek.

Actuele ontwikkelingen

Ook in het afgelopen jaar zijn een aantal maatregelen genomen om de CO2-emissie te reduceren. Op het dak van het hoofdkantoor in Rotterdam werden 607 zonnepanelen (162,86 kWp) geplaatst. Door uitsluitend gebruik te maken van groene stroom en het inzetten van zonnepanelen wordt het netto-elektriciteitsverbruik (en daarmee de CO2-uitstoot) aanzienlijk verminderd. Verder werd een vrachtwagen vervangen door een energiezuiniger type. Daarnaast vormt het energielabel bij personenwagens een belangrijke factor bij de afwegingen tot vervanging of uitbreiding. Inmiddels bestaat ruim 66% van het wagenpark uit auto's met het energielabel A, waarvan 14% plug-in hybrid auto's. Ook wat betreft de investeringsplannen voor het komende jaar zal milieuverantwoord ondernemen een belangrijke afweging blijven bij besluitvorming.

Omschrijving  
CO2 prestatieladder certificaat Certificaat 2019 - 2020
Invalshoek A: Inzicht (3A.1 en 3B.1)

CO2 emissie-inventaris 2019
CO2 emissie-inventaris 2018
CO2 emissie-inventaris 2017
CO2 emissie-inventaris 2016
CO2 emissie-inventaris 2015

Invalshoek B: Reductie (3B.2) Energie managementplan 2019
Invalshoek C: Transparantie (3C.1 en 3C.2) Communicatieplan 2019
Invalshoek D: Participatie (3D.1) Overzicht initiatieven en particpaties
Lean and Green Personal Mobility Award uitreiking 2015
MVO beleidsverklaring Beleidsverklaring
MVO medewerkers en bedrijf Betrokkenheid