MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij Centercon hoog op de agenda

Centercon is een belangrijke schakel in het verbeteren van duurzaamheid; diverse partijen benutten Centercon's producten en diensten voor het realiseren van projecten. Wij nemen deze positie zeer serieus en verbeteren onze interne en externe duurzaamheid continu. De interne duurzaamheid heeft vooral betrekking op onze huisvesting en bedrijfsprocessen. Extern maken wij installateurs, adviseurs en eindgebruikers bewust van duurzame oplossingen en alternatieven op het gebied van koudetechniek en klimaattechniek.