2023 juni - Aangepaste algemene voorwaarden per 1 juli 2023

Beste relatie,

Om het gemakkelijk te maken hanteert Centercon vanaf 1 juli 2023 de in de branche gebruikelijke algemene voorwaarden van de NVKL.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten in opdracht van beroeps- en bedrijfsmatige afnemers zijn van toepassing de Algemene verkoop-, leverings-, montage- en onderhoudsvoorwaarden NVKL , zoals uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 10 januari 2023 onder nummer 4/2023. Een digitaal bestand van deze voorwaarden vindt u hier. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Heeft u vragen? Wij staan graag persoonlijk voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

Team Centercon