2023 feb - Energiebesparingsplicht vanaf 2023

Er komt steeds meer wet- en regelgeving op gebied van milieu en energie. Eén van de verplichtingen is de Energiebesparingsplicht voor bedrijven. Om voor u een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen hebben wij in dit artikel alles voor u op een rij gezet. Zo kunt u uw eindgebruikers zo goed mogelijk adviseren.

Wat is de energiebesparingsplicht?
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Om daaraan te voldoen krijgen organisaties en instellingen met steeds meer maatregelen te maken.

De Energiebesparingsplicht is er daar één van. Maar wat houdt deze maatregel nou precies in? De Energiebesparingsplicht geldt als een organisatie of instelling (Wet milieubeheer-inrichtingen) meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, of een equivalent daarvan, per jaar verbruikt. Wanneer de energiebesparingsplicht voor je organisatie geldt, dan ben je sinds 2019 ook verplicht om te voldoen aan de informatieplicht.

Wat is de informatieplicht energiebesparing?
Dat betekent dat je als organisatie dient door te geven, via het eLoket van de RVO, welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. Per 2023 wordt de energiebesparingsplicht verder uitgebreid. Organisaties die bijvoorbeeld in het bezit zijn van een kantoorpand van minimaal 100 m2, zijn per 1 januari 2023 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Zo niet, dan mag het pand niet meer in worden gezet als kantoorpand en riskeert men een verplichte sluiting en-/of boete van maximaal 81.000 euro.

LET OP!!!
Er zijn al diverse voorbeelden bekend van boetes die opgelegd zijn bij het niet nakomen van de afgesproken energiebesparingen. De handhaving controleert daarbij repeterend met kortere tussenposes waarbij de boetes steeds hoger worden.

Wat kan uw koeltechnische installatie hierin betekenen?
De koelinstallaties zijn een van de grootste energieverbruikers in een pand. Denk hierbij aan koel-vriescellen, koelvitrines, toonbanken, ruimtekoelingen, maar ook klimaatinstallaties. Een energiebesparende maatregel die u als installateur met uw klant kan bespreken is het verduurzamen van uw koelinstallatie.

Centercon kan u ondersteunen bij de volgende energie-efficiënte oplossingen:

 • Bij een verouderde koel-, vries-, klimaat installatie: natuurlijke koudemiddelen zoals, propaan (R290), CO2 (R744), ammoniak (NH3 – R717) of een combinatie hiervan inzetten. Deze koudemiddelen zijn energie-efficiënt en milieuvriendelijk.
 • Het inzetten van stappengeregelde -of frequentiegeregelde compressoren i.p.v. de oude aan/uit regeling. Hierdoor gaat de compressor meer in deellast dan in vollast draaien. Dit voorkomt materiaal stress, hoge opstart stromen en het pendelen van de compressor. Uiteraard komt dit ook ten goede van de levensduur van de compressor.
 • De inzet van energiezuinige EC-ventilatoren, al dan niet frequentie/toerengeregeld die het energieverbruik beperken van o.a. de verdampers en condensors.
 • Toepassen van grotere verdampers om zo dicht mogelijk bij de gewenste procestemperatuur te liggen. Dit kan ook in sommige toepassingen bijdragen aan extra koelcapaciteit.
 • Het toepassen van elektronische expansieventielen, met bijbehorende regeling. Daardoor wordt de juiste hoeveelheid koudemiddel elektronisch doorgelaten voor een optimale vulling van de verdamper, ook bij kleine drukverschillen. Hierdoor is het mogelijk ook in de winter met lagere condensatie-temperaturen te werken. Alleen al door de wijziging van een thermostatisch expansieventiel door een elektronisch expansieventiel kan het elektriciteitsverbruik van de installatie met 20% worden gereduceerd.
 • Heetgasontdooiing i.p.v. elektrische ontdooiing.
 • Het vergroten van de condensor. Hiermee wordt het temperatuurverschil tussen de condensor en buitentemperatuur lager. Ook dit kan in sommige toepassingen bijdragen aan extra koelcapaciteit.
 • Geoptimaliseerde centrale regeling en het vernieuwen van efficiëntere regelaars (o.a. verdamper- en condensordrukregelaars) en sensoren i.p.v. elk component wat afzonderlijk geregeld wordt.
 • De keuze van de juiste leidingdiameters met de juiste isolatiedikte. Ook dit kan zorgen voor een besparing van energie.

Naast de hoofdcomponenten van de koelinstallatie zijn er ook aanverwante artikelen zoals:

 • Ledverlichting
 • Deuropvangers of magneetdeurschakelaar
 • Automatisch sluitende deuren
 • Rolluiken bij toonbanken
 • Flappengordijnen bij koel-/vriescellen
 • Tochtsluizen

Zo zijn er tal van maatregelen die kunnen helpen om het energieverbruik te verlagen.

Centercon beschikt over een breed productassortiment en ruime voorraad. Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen bij het selecteren van de beste oplossing voor uw toepassingen.

De uitgebreide informatie en regelgeving kunt u vinden op:

Lees ook ons eerder geplaatste artikel 

Wat is de energiebesparingsplicht? (vanaf 2023) (rvo.nl)

Energiebesparingsplicht Activiteitenbesluit - Kenniscentrum InfoMil

Voor vragen kunt u contact opnemen via sales@centercon.nl of (010) 258 11 20.