2015 mrt - Centercon trotse bezitter van de Lean and Green Personal Mobility award

Op 26 maart 2015 heeft CFO Hans Hoogelander namens Centercon B.V. de ‘Lean and Green Personal Mobility Award’ in ontvangst mogen nemen. Centercon heeft deze duurzaamheid award ontvangen als bekroning op het gevoerde duurzaamheidsbeleid. Met de Lean and Green Award laat Centercon  zien dat zij zich actief inspant om haar personenmobiliteitsproces duurzamer te maken.

Centercon won de award op basis van een plan van aanpak om haar ambitie om binnen een periode van 5 jaar (2013 – 2018) minimaal 20 procent CO2-reductie op haar personenmobiliteit te realiseren concreet te maken. Deze ambitie wordt onderbouwd op basis van een door TNO goedgekeurd plan van aanpak voor het bereiken van dat doel waarbij tegelijkertijd de winstgevendheid wordt verhoogd. Om de ambitie te realiseren gaat Centercon onder andere haar wagenpark verschonen en verduurzamen en worden medewerkers gestimuleerd tot energiezuinig rijgedrag. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers wordt eveneens aandacht besteed aan de woon-werkafstand. De mogelijkheden voor (interne) videoconferences en terugdringing van vliegkilometers worden nader onderzocht. Deze verbetermaatregelen passen bovendien binnen de doelstelling die Centercon vanuit haar MVO beleid heeft opgesteld en waarvoor zij in 2014 door Lloyds is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3.