2022 juli - In 2023 naar Energielabel C. Bent u er klaar voor?

2023: Naar energielabel C of beter met de NTA 8800. 
Per 1 januari 2021 is de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) vervangen door BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Alle nieuwbouw in Nederland moet dan voldoen aan de BENG-eisen.  
BENG heeft als doel het terugdringen van de CO2 uitstoot van nieuwe gebouwen op drie manieren. 

 • Terugbrengen van de energiebehoefte van gebouwen,
 • Beperken van het fossiel energiegebruik,
 • Benutten van hernieuwbare energie.
De Nederlandse overheid heeft een ambitieus klimaatakkoord opgesteld waarin besloten is dat de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag moet. Dit betekent dat gebouwen energiezuiniger moeten worden.  

Op dit moment heeft 50% van alle kantoren in Nederland  geen energielabel. Van alle verstrekte energielabels voor kantoren heeft 75% het energielabel C. Een energielabelplicht gold tot heden bij mutatie (verhuur en verkoop) en voor overheidsgebouwen. 

Vanaf 2023 moet elk kantoorpand1 in Nederland over het energielabel C of beter beschikken. Kantoorpanden, waaronder ook overheidsgebouwen groter dan 100m2, moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index van 1,3 of beter. Deze is bekend uit berekeningen volgens de NEN 7120. Heeft het pand geen label C, dan kan het gebouw gesloten worden. 


NTA 8800 
Met de nieuwe bepalingsmethode, de Nederlands Technische Afspraak 8800, wordt bepaald hoe energie-efficiënt een gebouw nu eigenlijk is. De methode wordt gebruikt voor alle bestaande en nieuw te bouwen woningen en utiliteitsgebouwen in Nederland. De NTA 8800 vervangt de NEN 7120. 

Om te voldoen aan afspraken in het klimaatakkoord is de NTA 8800 gebaseerd op Europese normen en voldoet aan alle eisen die genoemd zijn in Bouwbesluit 2012. De prestatie van een gebouw wordt in tegenstelling tot de NEN 7120 niet meer uitgedrukt in een Energieprestatiecoëfficiënt, maar in kWh/m2/jaar. Deze nieuwe bepalingsmethode is noodzakelijk om de BENG eisen te kunnen berekenen. Bij het bepalen van de energiebehoefte wordt onder meer rekening gehouden met de mate van isolatie, het rendement van de installaties en de inzet van hernieuwbare energie. 

Bij nieuwbouw is de NTA 8800 bepalend voor het toetsen of een gebouw aan de BENG-eisen voldoet. BENG stelt zoals reeds eerder genoemd eisen aan de energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen aan de hand van drie indicatoren: 

BENG 1: Maximale energiebehoefte: de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. 

BENG 2: Maximaal primair fossiel energieverbruik: hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. 

BENG 3: Minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. 
 

BENG 2 
Om aan het nieuwe C-label te voldoen mag het aandeel primair fossiel energieverbruik, gewogen in BENG 2, niet meer bedragen dan 225 kWh/m2/jaar. 

Beng 2, aandeel primaire fossiele energiegebruik, bepaalt uiteindelijk het energielabel. 


Tegelijk gaat de TO-juli-eis in. De eis voor temperatuuroverschrijding in nieuwbouwwoningen. Deze eis is bedoeld om het risico op oververhitting in de zomer te beperken. TO-juli wordt ook berekend met de NTA8800. Hoe beter er geïsoleerd wordt, hoe groter de kans op oververhitting.  

Wanneer een koelsysteem zoals airconditioning aanwezig is, staat de TO-juli waarde in de BENG automatisch op 0. Men gaat er van uit dat de capaciteit van het systeem voldoende is om de opwarming van de ruimte tegen te gaan. De grenswaarde voor TO-juli is vastgesteld op 1,20. Het getal geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli. Hoe hoger het getal, hoe groter het risico op temperatuuroverschrijding.  

Wanneer uit de berekening blijkt dat de TO-juli niet voldoet, dan zijn aanpassingen aan het plan en/of gebouwontwerp nodig. Actieve of passieve koeling behoort onder andere tot één van de mogelijkheden. Deze aanpassingen hebben ook weer invloed op de andere BENG indicatoren. 

Energiezuinig 
In BENG 2 draait het om het maximaal primair fossiele energie dat wordt gebruikt. Het rendement van de huidige gasgestookte energiecentrale is gestegen: van 38% naar 68%. Bij het aandeel hernieuwbare energie in BENG 3 wordt tevens gekeken hoeveel warmte een warmtepomp uit de omgevingslucht onttrekt om warmte te maken voor het object. Doordat de opgewekte stroom uit de energiecentrale met minder verlies aankomt op de bestemming is het nóg interessanter om een warmtepomp als alternatief te kiezen ten opzichte van een gasgestookte installatie. Maakt dit alles de BENG 1 minder belangrijk? Nee, hoe meer energie er in het ontwerp van de bouw en de installaties wordt gestopt in het ontwerpproces, hoe groter de mogelijkheid tot betere oplossingen met een hoger energielabel en lagere energiekosten.   

Uitzonderingsregel 
Bij grote kantoorpanden zijn de energiekosten vrij laag wat resulteert in een langere terugverdientijd van een genomen maatregel. De energiebelasting is bij een grootverbruiker nu eenmaal lager dan bij een particulier. Het gevolg is dat de grootverbruiker sneller terug kan vallen op de uitzonderingsregel waarbij hij geen maatregel kan uitvoeren om van Energielabel D naar C te gaan met een terugverdientijd <10 jaar. 

Geldigheid 
Het energielabel is 10 jaar geldig. Ook de huidige energielabels uitgegeven voor 1/1/2023 blijven geldig. Wanneer het label na de gestelde 10 jaar komt te vervallen dient een nieuw energielabel te worden bepaald volgens de dan geldende regels en methodes. Het is aannemelijk dat er een verschil optreedt tussen het oude en het nieuwe label. Het gevolg is dat er dan aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden om aan de huidige norm te voldoen. De eisen zijn immers strenger. 

Centercon beschikt over de mogelijkheden om u te helpen in het maken van één of meerdere labelstappen! 

Naast bekende maatregelen zoals isoleren en het toepassen van zonnepanelen is een keur aan mogelijkheden beschikbaar om uw gebouw klaar te maken voor een C-label of beter! Bij het toepassen van een warmtepomp of klimaatinstallatie komt meer kijken dan de opwekker alleen. 

Hoe lager de afgiftetemperatuur in het warmtepompsysteem, hoe beter het is voor de prestatie van het samenstel. Centercon is specialist in het samenstellen van een complete en duurzame klimaatinstallatie. Bij een bestaand pand is het vaak lastig om een uitgebreide verbouwing te realiseren, laat staan te bekostigen. Bij het toepassen van een warmtepomp in een bestaande situatie is het verstandig om het afgifte systeem hierop aan te passen. Centercon beschikt over een breed assortiment van opwekking tot afgifte. Ook voor distributie middels energiezuinige pompen, voor vloerverwarmingverdelers, opslag met buffers en boilers, afgiftesystemen zoals vloerverwarming, klimaatplafonds en fancoilunits én natuurlijk ook slimme regelingen kunt u bij ons terecht om de energieconsumptie in uw pand te verlagen. 

Advies 
Om een daadwerkelijke stap te maken kunt u maatwerk advies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Centercon is leverancier van totaalklimaatsystemen en is uw adviseur als het gaat om een gezond en duurzaam binnenklimaat. Neem vandaag nog contact met uw accountmanager op of met één van onze specialisten van ons technische team om te ontdekken welke apparatuur u het snelst aan een labelstap helpt.  

Checken of uw pand al over een energielabel beschikt kunt u hier
Meer informatie omtrent Energielabel C voor kantoren vindt u op de website van het RVO

Resumé 

 • Per 1 januari 2023 geldt de Energielabel C plicht voor kantoorpanden >100m2.
 • De NTA 8800 wordt samen met de BENG gebruikt als rekenmethode. 
 • Het energielabel is 10 jaar geldig. 
 • Pas energiebesparende maatregelen toe zoals: 
  • Isolatie
  • Zonnepanelen
  • Warmtepompen
  • Ventilatie
  • Denk aan het afgiftesysteem; dit is een onderdeel van het totaalplaatje
  • Gebruik energiezuinige pompen en regelingen
  • Pas een weersafhankelijke regeling toe
Of het nu gaat om vloerverwarming, de vloerverwarmingsverdeler, de energiezuinige pomp, de warmtepomp of airconditioning, Centercon heeft het allemaal. Wij maken het u gemakkelijk! 

Voor een uitgebreid advies over het realiseren van een gezond en duurzaam binnenklimaat kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met een specialist van ons technisch team om te ontdekken welke apparatuur u het snelst aan een labelstap helpt.
 
1 Als het kantoorpand een andere gebruiksfunctie heeft, bijvoorbeeld doordat een ruimte is omgebouwd tot woonruimte, dan is het gebouw, indien de kantoorruimte minder dan 50% beslaat, niet energielabel C plichtig. Kijk hier voor meer informatie.