2022 feb - Ook op school een gezond binnenklimaat

De scholen zijn weer open! Een opluchting voor velen, maar niet voor iedereen. Op veel scholen in Nederland laat de interne luchtkwaliteit te wensen over. En dat kan zeker in deze tijd zorgen voor problemen. 

De ventilatie-oplossingen van LG maken het mogelijk om op een efficiënte manier verse lucht toe te voeren in de klas. Met LG’s energiezuinige warmteterugwinunits of koppelingen met een luchtbehandelingskast is een optimaal binnenklimaat eenvoudig te realiseren. 

Warmteterugwinunits
In de warmteterugwinunits van LG wordt zowel warmte als vocht met een speciaal ontwikkelde ‘semi-permeabele kern’ uitgewisseld. Dankzij gescheiden luchtstromen wordt de warmte uit vervuilde binnenlucht uitgewisseld met de frisse binnenkomende buitenlucht en verliezen zijn hierdoor minimaal. Daarnaast zijn de units standaard uitgevoerd met een CO2-sensor waardoor de unit alleen draait als het nodig is: wanneer er bezetting is in de ruimte. Dankzij slimme control logic wordt de maximaal toegestane CO2-concentratie in de ruimte onder controle gehouden zodat verse ruimtelucht altijd gegarandeerd is. 

Wanneer moet ik maatregelen voor luchtverversing nemen?
Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van leerlingen en leerkrachten. Uit onderzoek blijkt dat een te hoge CO2-concentratie in de ruimte aanleiding geeft tot discomfort met aspecifieke klachten als bedompte lucht, benauwde atmosfeer of onfrisse lucht. Daarnaast spelen gezondheid gerelateerde risico’s een grotere rol:

  • Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (veelal toenemend tijdens de dag);
  • Slijmvliesirritaties en andere aspecifieke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid irritaties, enz..);
  • Overdracht van infectieziektes leidend tot een toenamen van het ziekteverzuim (verkoudheid, griep en dergelijke);
  • Verergering van allergieën (hooikoorts, voedselallergie, etc.);
  • Verhoogd risico op astma-aanvallen.

 Het bouwbesluit is daarom ook duidelijk over ventilatie in de klas:
 

Subsidiemogelijkheden
Wist u dat u ook subsidie kunt aanvragen voor uw project? Gemeentes komen in aanmerking voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). Met de verlenging van de SUViS is het mogelijk tot en met 30 april gebruik te maken van het subsidievoordeel! Kijk voor de voorwaarden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis

Meer informatie over ventilatie-oplossingen, maar ook de andere oplossingen voor een gezond binnenklimaat vindt u op onze website. Lees ook eens het artikel over schoolventilatie.

Wilt u contact opnemen? Dan kan via (010) 258 11 21 of salesairco@centercon.nl