2022 apr - Update: Wel of niet overstappen naar HFO (A2L) koudemiddelen

In een eerder verschenen publicatie werd u geïnformeerd over de zorgen omtrent de A2L koudemiddelen die op HFO’s gebaseerd zijn. Moeten we massaal overstappen of afwachten? Inmiddels is er een update verschenen. In dit artikel informeren wij u hier graag over.  

Wat is er reeds gebeurd?
Even een kort resume van onze eerdere publicatie. We zitten volop in de koudemiddelentransitie. Het is de bedoeling om via de F-gassenverordening koudemiddelen met een hoge GWP uit te faseren en over te stappen naar alternatieve koudemiddelen met een lage GWP-waarde. Afgelopen week heeft de Europese Commissie twee nieuwe verordeningen voorgesteld. Een ervan betreft de aanscherping van de F-gassen-verordening, de andere strengere regulering van ozonafbrekende stoffen. U leest hier meer over in de publicatie op RCC K&L

Naast de natuurlijke koudemiddelen CO2, Ammoniak en Propaan lijken A2L koudemiddelen, die op HFO’s gebaseerd zijn en een lage GWP-waarde hebben, een goed alternatief. Zeker voor de toepassing in kleinere commerciële koel-/vriesinstallaties tot zo’n 20 kW.

Waar staan wij nu?
Op dit moment is er veel gaande omtrent het restproduct wat vrijkomt bij sommige HFK’s en HFO’s koudemiddelen: de TFA’s. Er zijn 5 EU lidstaten (Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) die een dossier hebben opgesteld betreffende de TFA’s en de PFAS-stoffen. Het betreft een opname in de te herziene REACH Richtlijn in 2022, om tot een verbod over te gaan. Het gaat om ca. 8000 chemische stoffen, inclusief sommige HFK’s en HFO's. Het doel is de risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid verlagen door het beperken van de productie en het gebruik van PFAS. 

Het dossier zou aanvankelijk in juli 2022 worden ingediend. Op het moment van schrijven is dit uitgesteld naar januari 2023. Het streven naar de definitieve beslissing in 2025 blijft hierbij echter nog onveranderd. Als we kijken naar de lange termijn oplossingen, ligt het in de lijn der verwachting dat we meer en meer uitkomen op natuurlijke koudemiddelen. Een lijn die Centercon samen met u volgt. Zodra er nieuwe informatie is zullen we dit uiteraard weer met u delen. 

Voor meer informatie en een tijdlijn verwijzen wij u naar onderstaande publicaties:

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met één van onze accountmanagers? Bel naar 010 258 11 20 of stuur een mail naar sales@centercon.nl.