2021 dec - Koudemiddelen, waar staan we nu?

De HFK-afbouw en bijbehorende transitie naar alternatieve koudemiddelen met een lagere GWP (Global Warming Potential) is in volle gang. Maar waar staan wij nu eigenlijk in deze transitie? U leest er alles over in dit artikel.

De toekomst en de uitfasering van de synthetische koudemiddelen middels de F-gassenverordening 
Doel van de F-gassenverordening is om het gebruik van CFK’s (fluorkoolwaterstoffen) terug te dringen. De regelgeving is erop gericht de toepassing van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde te verminderen en te vervangen door koudemiddelen met een lage GWP-waarde. De GWP-waarde is de bijdrage die een gas levert aan het broeikaseffect. Het geeft het opwarmingsvermogen van een gas aan in vergelijking met CO2 (de GWP van CO2 is 1). 
Zo heeft het in de koel- en vriestechniek toegepaste koudemiddel R404A een GWP-waarde van 3922. Het veel in airco’s gebruikte koudemiddel R410A heeft een GWP-waarde van 1924.

Maatregelen
Om daadwerkelijk het gebruik terug te dringen, zijn een drietal maatregelen van kracht:

1. Productiebeperking:
De totale hoeveelheid HFK-koudemiddelen dat leveranciers nog mogen verkopen is vastgelegd in een quotum. Hoe hoger de GWP-waarde hoe groter het aandeel in het quotum. Het quotum wordt ieder jaar kleiner. Van 100% in 2015 naar 21% in 2030. 

De EU-klimaatdoelstellingen zijn: 55% CO2-reductie in 2030 en CO2-neutraliteit in 2050.

2. Gebruiksverbod:
Installaties met koudemiddelen met een GWP-waarde van 2500 en hoger mogen vanaf 2020 enkel nog met geregenereerd of gerecycled koudemiddel bijgevuld worden. Vanaf 2030 is dit zelfs helemaal verboden.

3. Nieuwbouwverbod:
Vanaf 2020 mogen geen nieuwe installaties meer gebouwd worden met koudemiddelen met een GWP hoger dan 2500. Vanaf 2022 geldt dit voor alle HFK’s. D.w.z. per 1 januari 2022 geldt een verbod op nieuwbouw van commerciële installaties, voor (centrale) koelsystemen in detailhandel en horeca met een vermogen van 40 kW of meer, gevuld met een HFK met een GWP > 150.

Zie tabel voor een overzicht van alle meest voorkomende koudemiddelen en de uitfasering ervan:

De alternatieven
De alternatieven voor HFK’s en HCFK’s die onder de classificatie A1 koudemiddelen vallen, zijn o.a. HFO’s (Hydro-Fluor-Olefine) oftewel A2L koudemiddelen en natuurlijke koudemiddelen welke kunnen vallen onder de classificatie B2L of A3. Natuurlijke koudemiddelen tasten de ozonlaag niet aan en hebben een zeer laag of geen aard-opwarmend vermogen. Deze alternatieve koudemiddelen verminderen de milieu-impact aanzienlijk. Bijkomend voordeel is dat deze koudemiddelen een hogere energie-efficiëntie hebben. Er kleven echter ook nadelen aan de toepassing van deze alternatieve (natuurlijke) koudemiddelen. Zo kunnen ze een risico vormen voor hun directe omgeving in geval van lekkages.

Wilt u klaar zijn voor de toekomst? Dan is het aan te raden tijdig maatregelen te nemen. U voorkomt dan het risico dat u een stilgevallen installatie niet meer kunt bijvullen met de koudemiddelen die u altijd gebruikte. 

Heeft u hulp nodig bij het plannen van uw overstap naar alternatieve koudemiddelen? Neem dan contact op met uw accountmanager.